Старша група № 2 ” Казка “

24.Вер.2018
Старша група № 2 ” Казка “

                               Казка – це світ,чарівний та незвичний,

                              Казка – це диво,сповнене краси.

                             Поринь у казку – це ж бо так цікаво,

                             В казці звірі свою мову мають,

                            Дерева розмовляють мов живі,

                           Добро і правда завжди зло здолають,

                          Тому і люблять казку діти всі

      Наш  девіз:

             Наша група наче казка,

             Завітай до нас, будь ласка!

             Все про всіх розповімо,

               Нудьгувати не дамо!

Ми працюємо за освітньою програмою « Впевнений старт ». В своїй роботі велику увагу приділяємо використанню мнемотехніки, як засіб розвитку пам’яті дітей.

Основне завдання роботи нашої групи «Казка» – всебічний розвиток особистості дитини, її творчих здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.


Вихователь

Балабанова Інна Володимирівна

Освіта – вища

( ЖДУ ім. І.Франка )

кваліфікаційна категорія : спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи – 16 років

Вихователь

Пахалович Оксана Петрівна

Освіта – вища

( ЖДУ ім. І.Франка )

кваліфікаційна категорія- спеціаліст

Стаж роботи -10 років

 

 

ДОСВІД

роботи  вихователів старшого дошкільного віку

Житомирського центру розвитку дитини № 69

за програмою  старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Балабанової Інни Володимирівни

Пахалович Оксани Петрівни

В зв’язку з тим, що змінились вимоги в організації навчального простору сучасної  школи,  згідно з вимогами НУШ, що передбачає давати учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, де думка дитини є важливою до якої потрібно прислухатися, де дітям надається можливість критично мислити, не боятися висловлювати власну думку, та бути відповідальними громадянами.

Ми з колегою працюємо вихователями старшого дошкільного віку і  співпрацюємо із загальноосвітньою школою №19 м.Житомира, проаналізувавши  зміни в Новій українській школі, зрозуміли, що нам потрібно  також  змінювати підходи до  впровадження наступності між дошкільною ланкою і початковою ланкою освіти.  Саме тому виникла потреба більш детально  познайомитись з програмою старшого дошкільного віку «Впевнений старт» і запровадити  її виконання з дітьми старшого дошкільного віку в ЖЦРД № 69. Опрацювавши напрацювання провідних науковців: Піроженко Т. О., Гавриш Н. В.,  передивившись відеоматеріали авторів програми, пройшовши  тренінги, ми прийшли до висновку, що ми готові працювати за цією програмою. 

           Програма «Впевнений старт» має перевагу над іншими, тому що її реалізація забезпечує принцип послідовності, доступності, системності і вона передбачає наступність у шкільній освіті. Програма спрямована на сучасну дитину, її потреби, та забезпечує розвиток дитини відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та вимог сьогодення. Значна  перевага це зміна знаннєво – просвітницької  парадигми на компетентнісну, що утверджує позицію про те, що для результату освіти важливим стає не лише «що знає» вихованець, а й «як» він може діяти, «якими» цінностями керується в організації своєї діяльності.

     Працюючи за цією програмою, ми з впевненістю можемо сказати, що  впровадження програми «Впевнений старт»,на  відміну від традиційної, надає дітям досвід  практико зорієнтованої освіти, який спрямований на набуття практичної діяльності – досвіду взаємодії та досвіду творчої діяльності, який виступає критерієм сформованих компетентностей. Також ця програма має велику перевагу для нас – педагогів, тому що надає повне методичне забезпечення, яке вивільняє час для творчості, креативності в педагогічній діяльності  і вдосконалює організацію освітнього простору старшого дошкільника.

        Досвід роботи за цією програмою дає нам впевненість бути вдячними  авторам програми, що забезпечили цілісність підходів від цілепокладання до найменших процесуальних моментів в організації життєдіяльності дітей. Важливе значення має наявність книги «Книга для батьків», що забезпечує тісний взаємозв’язок педагога та батьків.  «Книга вихователя» максимально полегшує процес календарного  планування та узгоджена з усіма навчально – методичними матеріалами, що забезпечує єдність підходів і дає змогу досягти якісного результату. Ця програма дає змогу об’єднати вихователів в творчий тандем, так як планування першої половини дня продовжується в одному напрямку і в другій половині дня, що є дуже ефективним для досягнення мети.

 Важлива роль приділяється саме розвитку комунікативності. Комунікативна діяльність, або спілкування дитини старшого дошкільного віку розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії.  Головним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різноманітним ситуаціям спілкування (в грі, в пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаєморозуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мовленнєві висловлювання є інструментальними засобами комунікативної діяльності. Тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуацій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікацій: навички ефективної комунікації, вміння приймати участь в організованих дорослими різних форматах спілкування, інтерес до спілкування з іншими людьми, до нових контактів з цікавими новими людьми, мотивацію до пізнання себе та інших людей, слухати іншу людину, узгоджувати свої дії з діями інших людей, враховувати інтереси інших, діяти в команді, будувати форми висловлювань.

Одним з найважливіших факторів в програмі є тандем діти, батьки, вихователь. Взаємодія педагогів, батьків та дітей здійснюється через залучення батьків до педагогічного процесу за допомогою «Книги для батьків», участі батьків в організації життя освітнього процесу; інформаційно – педагогічні матеріали; залучення до участі в виставках, конкурсах дитячих робіт. Для проведення конкурсів, вікторин, спільних проектів, поповнення міні – музею експонатами, залучаються не тільки вихованці, а й батьки, які є партнерами у створені розвивального середовища.

СТОРІНКИ НАШОГО ЖИТТЯ 

В групі Казка пройшло чудове свято осені. Діти розповідали вірші, танцювали з осінніми листочками, відгадували загадки від чарівної гості- Осені, співали пісні, розповідали ознаки осені. За що і отримали від гості чудові дарунки.

 

 

до нових зустрічей

Галерея зображень
error: Content is protected !!