Про нас

Житомирський центр розвитку дитини №69 заснований у листопаді 1985 році.


Це заклад дошкільної освіти, який здійснює свою діяльність за такими напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий та природничо-екологічний у відповідності до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти України, Статуту закладу, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авторських програм педагогів. В центрі розвитку дитини функціонують 12 різновікових груп, з яких 6 груп загального розвитку і 6 спецгруп для дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мови, із заїкуватістю, із затримкою психічного розвитку та спектром аутизму. На базі 4 груп загального розвитку організовано інклюзивну форму навчання. Освітній процес у спецгрупах організовано згідно Протоколів ІРЦ та відповідного програмного забезпечення. Весь освітній процес у дошкільному закладі здійснюється українською мовою. В. Сухомлинський наголошував: «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з навколишнього світу, — від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк». Дружній колектив  професіоналів  Житомирського центру розвитку дитини № 69 — це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, яких об’єднує бажання  виховати гармонійно розвинену особистість дошкільника  та розкрити її творчий потенціал.

Когорта висококваліфікованих педагогів, робота яких зорієнтована на особистість дитини дошкільного віку, є основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку. Кожен педагог центру розвитку дитини працює наполегливо та креативно, забезпечуючи оптимальне використання можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника.

В ЖЦРД працює 42 педагоги, з них мають:
повну вищу освіту- 32 педагогів,
неповну вищу освіту – 10 педагогів;
За наслідками атестації присвоєно:

 • Вищу кваліфікаційну категорію – 17
 • 1 кваліфікаційну категорію – 4
 • 2 кваліфікаційну категорію – 3
 • Не атестовано – 10
 • Присвоєно педагогічне звання « вихователь-методист» – 9
 • «старший вихователь» – 2
 • «учитель-методист» – 3
 • “старший учитель”-1

 • Звання «Відмінник освіти України» – 3
 • Встановлено тарифний розряд :
  11 – 18

В ЖЦРД № 69 функціонує 12 вікових груп:

 • 1 група дітей раннього віку (2-3р.);
 • 2 групи молодшого дошкільного віку (3-4р.) з інклюзивною формою навчання;
 • 1 групи середнього дошкільного віку (4-5р.);
 • 2 групи старшого дошкільного віку (5-6р);
 • 4 логопедичні групи (1- заїкуватість, 3-ЗНМ);
 •  група ЗПР;
 • група ЗПР з спектром аутизму . 
 • Функціонують  гуртки:
 • гурток з екологічного виховання  ” Краплинка ” ;
 • гурток  компютерної грамоти ” Чарівний маркер”;
 • Психологічна служба 
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог .

Організація освітньої діяльності

Освітні програми за якими працює заклад : Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень за редакцією Д.І.Шульженко, Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років ” Віконечко “, Програма корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення за редакцією Л.І.Трофименка, Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник Рібцун Ю.В., Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування. Навчально-методичний посібник для дітей з порушеннями мовлення. Брушневська І.М., Рібцун Ю.В.

Мова освітнього процесу у закладі – українська.

Режим роботи закладу:

✧ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин;
✧ чергова група – 12 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
Щоденний графік роботи закладу : з 7.30 до 18.00 ;
чергова група з 7.00 до 7.30, з 18.00 до 19.00

В закладі функціонує 12груп:

➤ 1 група для дітей раннього віку ( від 2 до 3 років );
➤ 5 груп для дітей дошкільного віку ( від 3 до 6 років);
➤ 4 логопедичних груп;
➤ 1 з затримкою психічного розвитку;
➤ 1 з затримкою психічного розвитку зі спектром аутизму.

Загальна кількість дітей – 215.

Керівництво
ЖЦРД№69
Гладун Людмила Наріманівна
Завідувач
Туровська Людмила Тадеушівна
Вихователь-методист
Кучер Світлана Станіславівна
Вихователь-методист