Про нас

Житомирський центр розвитку дитини № 69 заснований у листопаді 1985 році. Це заклад дошкільної освіти, який здійснює свою діяльність за такими напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий та природничо-екологічний у відповідності до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти України, Статуту закладу, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», “Впевнений старт”та авторських програм педагогів. В центрі розвитку дитини функціонують 12 різновікових груп, з яких 6 груп загального розвитку і 6 спецгруп для дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мови, із заїкуватістю, із затрикою психічного розвитку та спектром аутизму. На базі 2 груп загального розвитку організовано інклюзивну форму навчання. Освітній процес у спецгрупах організовано згідно Протоколів ІРЦ та відповідного програмного забезпечення. Весь освітній процес у дошкільному закладі здійснюється українською мовою. В. Сухомлинський наголошував: «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з навколишнього світу, — від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк». Дружній колектив  професіоналів  Житомирського центру розвитку дитини № 69 — це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, яких об’єднує бажання  виховати гармонійно розвинену особистість дошкільника  та розкрити її творчий потенціал.

В ЖЦРД працює 42 педагоги, з них мають:

 • повну вищу освіту- 32 педагогів,
 • неповну вищу освіту – 10 педагогів;

За наслідками атестації присвоєно:

 • Вищу кваліфікаційну категорію – 17
 • 1 кваліфікаційну категорію – 4
 • 2 кваліфікаційну категорію – 3
 • Не атестовано – 10
 • Присвоєно педагогічне звання « вихователь-методист» – 9
 • «старший вихователь» – 1
 • «учитель-методист» – 3
 • “старший учитель”-1

 • Звання «Відмінник освіти України» – 3
 • Встановлено тарифний розряд :
  11 – 18

В ЖЦРД № 69 функціонує 12 вікових груп:

 • 1 група дітей раннього віку (2-3р.);
 • 2 групи молодшого дошкільного віку (3-4р.) з інклюзивною формою навчання;
 • 1 групи середнього дошкільного віку (4-5р.);
 • 2 групи старшого дошкільного віку (5-6р);
 • 4 логопедичні групи (1- заїкуватість, 3-ЗНМ);
 •  група ЗПР;
 • група ЗПР з спектром аутизму . 
 • Функціонують  гуртки:
 • гурток з екологічного виховання  ” Краплинка ” ;
 • гурток  зображувальної діяльності ” Палітра “;
 • гурток англійської мови;
 • Психологічна служба 
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог .

Когорта висококваліфікованих педагогів, робота яких зорієнтована на особистість дитини дошкільного віку, є основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку. Кожен педагог центру розвитку дитини працює наполегливо та креативно, забезпечуючи оптимальне використання можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ № 69

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження .Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.
Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

ДЛЯ ПРИЙОМУ ДИТИНИ ДО ЖЦРД № 69 НЕОБХІДНО :
1. Зареєструватись на сайті reg.isuo.org і подати заявку для постановки дитини в чергу.
2. Щоб поставити заяву в чергу , необхідно в 10-денний термін надати відповідальній особі в ЖЦРД № 69 ( Хлібна 47).
3. Отримати повідомлення на електрону пошту про те, що заявка отримала статус «прийнята» протягом 10 днів, якщо в заявці вказана електронна адреса.
4. Періодично відслідковувати заявку в черзі на сайті reg.isuo.org Рахується вік дитини і формуються групи станом на 1 вересня.
5. Отримавши повідомлення на електронну пошту про те, що за вашою заявкою видано направлення, звернутися до завідувача. Направлення висилаються з 25 травня по 10 червня.

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти потрібно надати такі документи:
1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я завідувача.
2. Свідоцтво про народження (копію).
3. Згода на збір та обробку персональних даних.
4. Медична картка дитини (форма 063/о).
5. Довідка в заклад дошкільної освіти, яка надається лікарем-педіатром.
6. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей).
7. Довідка про місце реєстрації дитини ( форма 13).

Керівництво
ЖЦРД№69
Гладун Людмила Наріманівна
Завідувач
Туровська Людмила Тадеушівна
Вихователь-методист
Кучер Світлана Станіславівна
Вихователь-методист
error: Content is protected !!