Про нас

Житомирський центр розвитку дитини №69 заснований у листопаді 1985 році.


Це заклад дошкільної освіти, який здійснює свою діяльність за такими напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий та природничо-екологічний у відповідності до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти України, Статуту закладу, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авторських програм педагогів. В центрі розвитку дитини функціонують 12 різновікових груп, з яких 6 груп загального розвитку і 6 спецгруп для дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мови, із заїкуватістю, із затримкою психічного розвитку та спектром аутизму. На базі 4 груп загального розвитку організовано інклюзивну форму навчання. Освітній процес у спецгрупах організовано згідно Протоколів ІРЦ та відповідного програмного забезпечення. Весь освітній процес у дошкільному закладі здійснюється українською мовою. В. Сухомлинський наголошував: «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з навколишнього світу, — від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк». Дружній колектив  професіоналів  Житомирського центру розвитку дитини № 69 — це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, яких об’єднує бажання  виховати гармонійно розвинену особистість дошкільника  та розкрити її творчий потенціал.

В ЖЦРД працює 42 педагоги, з них мають:

 • повну вищу освіту- 32 педагогів,
 • неповну вищу освіту – 10 педагогів;

За наслідками атестації присвоєно:

 • Вищу кваліфікаційну категорію – 17
 • 1 кваліфікаційну категорію – 4
 • 2 кваліфікаційну категорію – 3
 • Не атестовано – 10
 • Присвоєно педагогічне звання « вихователь-методист» – 9
 • «старший вихователь» – 2
 • «учитель-методист» – 3
 • “старший учитель”-1

 • Звання «Відмінник освіти України» – 3
 • Встановлено тарифний розряд :
  11 – 18

В ЖЦРД № 69 функціонує 12 вікових груп:

 • 1 група дітей раннього віку (2-3р.);
 • 2 групи молодшого дошкільного віку (3-4р.) з інклюзивною формою навчання;
 • 1 групи середнього дошкільного віку (4-5р.);
 • 2 групи старшого дошкільного віку (5-6р);
 • 4 логопедичні групи (1- заїкуватість, 3-ЗНМ);
 •  група ЗПР;
 • група ЗПР з спектром аутизму . 
 • Функціонують  гуртки:
 • гурток з екологічного виховання  ” Краплинка ” ;
 • гурток  компютерної грамоти ” Чарівний маркер”;
 • Психологічна служба 
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог .

Когорта висококваліфікованих педагогів, робота яких зорієнтована на особистість дитини дошкільного віку, є основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку. Кожен педагог центру розвитку дитини працює наполегливо та креативно, забезпечуючи оптимальне використання можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника.

Організація освітньої діяльності

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до
– Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
– Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання»,
– Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 № 527,
– Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №305, із змінами внесеними згідно Постанови КМУ №86 від 27.01.2021),
– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),
– постанова Головного державного санітарного лікаря України від 06.12.2021р. №23 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)
– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446),
– листів Міністерства освіти і науки: «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» від 06.03.2022р. №1/3371-22, «Щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану» (№1/3845-22 від 02.04.2022), «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» (№1/3475-22 від 17.03.2022р.), «Про методичні рекомендації» (№1/4428-22 від 25.04.2022), «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» (№1/9-344 від 07.07.2021р.), «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» (№1/6894-22 від 22.06.2022 р.), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9 249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» (від 10.08.2021 №1/9-406), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2021 навчальному році» (від 09.08.2021 № 1/9-404), «Щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку» (№4/1196-22 від 08.06.2022), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
– листів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалів ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVID-19»

Освітні програми за якими працює заклад : Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень за редакцією Д.І.Шульженко,Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років ” Віконечко “, Програма корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення за редакцією Л.І.Трофименка,Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник.Рібцун Ю.В.,Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування. Навчально-методичний посібник для дітей з порушеннями мовлення.Брушневська І.М.,Рібцун Ю.В.

Режим роботи закладу:

✧ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин;
✧ чергова група – 12 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
Щоденний графік роботи закладу : з 7.30 до 18.00 ;
чергова група з 7.00 до 7.30, з 18.00 до 19.00

В закладі функціонує 12груп:

➤ 1 група для дітей раннього віку ( від 2 до 3 років );
➤ 5 груп для дітей дошкільного віку ( від 3 до 6 років);
➤ 4 логопедичних груп;
➤ 1 з затримкою психічного розвитку;
➤ 1 з затримкою психічного розвитку зі спектром аутизму.

Загальна кількість дітей – 215.

Керівництво
ЖЦРД№69
Гладун Людмила Наріманівна
Завідувач
Туровська Людмила Тадеушівна
Вихователь-методист
Кучер Світлана Станіславівна
Вихователь-методист